TH | EN

About us

ตลอดระยะเวลามากกว่า 12 ปีที่ Slim Concept ได้สั่งสมประสบการณ์ในธุรกิจสุขภาพและความงาม สร้างเทรนด์ให้ผู้คนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนาแบรนด์ในเรื่องของนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมไปถึงการบริการอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับ Brand ชั้นนำจากยุโรปเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยในยุคปัจจุบัน การหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ สู่การเป็นสถาบันสุขภาพดี ระดับประเทศในทุกวันนี้

เราพร้อมแล้วที่จะเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งกับการขยายสาขาทั่วประเทศไทย โดยยังมุ่งเน้นที่จะเป็นสถาบันสุขภาพดี Health & Wellness & Beauty อันดับหนึ่งของประเทศไทย ในลักษณะของการบริหารธุรกิจแบบร่วมทุน Joint Ventureเพื่อร่วมเป็นเจ้าของร่วมกัน ภายใต้ Brand “Slim Concept Thailand”

https://youtu.be/hV9rGI4jvOE

OUR PROGRAMS